Theodor Adam: Obrazy

termín: 1998/03
instituce: Autosalón Mazda
typ výstavy: autorská