INVIDEO: Mostra internazionale di video e cinema oltre / International Exhibition of Video and Cinema Beyond

termín: 2009/11/11 - 2009/11/19
instituce: Miláno (Milano)
typ výstavy: filmová projekce