I. trienále slovenského sochárstva

termín: 1967/06/16 - 1967/09/15
instituce: Piešťany
typ výstavy: kolektivní