II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje

termín: 1963/10/20 - 1963/11/10
instituce: Krajské vlastivědné muzeum
typ výstavy: kolektivní