Události - Dalibor David, Jiří Středa

termín: 2016/01/14 - 2016/03/13
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava představuje tvorbu malíře Dalibora Davida a sochaře Jiřího Středy ve vzájemném dialogu. Přestože se nejedná o generační souputníky, lze nalézt důležitá pojítka. Dlouhodobý zájem o lidskou figuru - člověka vnímají s empatií a pozornost věnují všedním či niterným událostem. Dále autory charakterizuje věrnost vlastnímu médiu v jeho specifických výrazových hodnotách - u Jiřího Středy je to precizně řešená plasticita, u Dalibora Davida výrazný zájem o barvu.

Termín událost označuje rozmanité děje s jistou významností pro lidské společenství či v životě jednotlivce. O obecně důležitých událostech referují média. Jsou průběžně strukturovány a formují tvář doby. Události soukromé mohou být i velmi nenápadné, v konkrétních lidských osudech však přesto nechávají výraznou stopu. Dohromady, obecně i individuálně významné, události v přirozeném propletení vytváří nejednoznačný obraz – mnohostěn života. Pro autory Dalibora Davida i Jiřího Středu je důležitým bodem lidská figura (v tomto smyslu se naraci nevyhýbají), či bezprostřední životní prostor člověka (Dalibor David), impulsy k jednotlivým dílům však nacházejí právě v rozmanitosti událostí, které prožili (intimní poetický vklad). Nikoliv velkolepá freska či epos o člověku a o době, nýbrž hledání autenticity žitého a soustředěné prohlubování citlivosti v určitém směru pohledu – taková může být cesta pro současnou figurální tvorbu. Metaforicky lze v tomto smyslu připomenout například deníkové zápisky Jana Hanče (Události) či Jana Zábrany (Celý život) na pozadí standardní literární produkce. Samozřejmě jde o postoj, který přináší plody teprve v delším časovém úseku tvorby a předpokládá silné prolnutí člověka a média, ve kterém autor tvoří.
(www.ogv.cz)