J. F. Solan

termín: 1947
instituce: Cvikov
typ výstavy: autorská