UMPRUM Prague Calling

termín: 2016/09/30 - 2016/10/09
instituce: Vienna Design Week
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Pravidelnou součástí Vienna Design Week je speciální výběrová sekce věnovaná školám zabývajícím se designem „Debut“. Do vzájemného kontaktu je uvedena jedna rakouská a jedna zahraniční škola. V letošním jubilejním 10. ročníku se zde představí Fachhochschule Oberösterreich – Campus Hagenberg a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM.

Oslovení Vienna Design Week bylo pro UMPRUM velkou výzvou. Jedním z cílů sekce „Debut“ je co nejlépe představit způsob výuky a tvorby ve vztahu k veřejnosti. „Dnes je velkým trendem mluvit o kulturním a kreativním průmyslu. Často jsme ale jen svědky slepé honby pouze za vnějšími znaky a podstata věci se ztrácí. Přitom největší přidaná hodnota je v autenticitě, rozmanitosti a kvalitě. Hlavním úkolem škol, jako je UMPRUM, je tyto hodnoty chránit, pěstovat a přirozeně rozvíjet,“ popisuje poslání školy její rektor prof. Jindřich Smetana.

Koncepce výstavy UMPRUM Prague Calling volně navazuje na letošní velkou výstavu UMPRUM Attack! v Národní Galerii v Praze. Opět otvírá prostor k vzájemným interakcím a dialogu.

Vzhledem k charakteru a podmínkám akce se zaměřuje především na ateliéry designu, užitého umění a grafiky. Představuje výběr prací, které hledají atypická řešení, usilují o posun v rámci vlastních oborů, poukazují na nečekané možnosti nových technologií a překračují zažité hranice. Příkladem může být interaktivní diplomová práce Magdaleny Rutové Linostock.com nebo spekulativní projekt Letní Letná Lucie Jančové, který pracuje s rozšířenou realitou v práci grafického designéra. Návštěvníci si mohou mimo jiné vyzkoušet dřevěné nástroje Matěje Hanauera, které vycházejí z kreslícího systému Inspiro nebo se stát součástí projektu Daniela Krejčího, který ze získaných dat scanu konkrétního člověka vytváří generativní sochu.

Specifickou atmosféru dává výstavě i její instalace, která je vzhledem k omezenému prostoru inspirována formou kunstkomory. „Důležitým prvkem je juxtapozice vytvářející zvláštní napětí a interakce mezi jednotlivými prezentovanými projekty. Svým způsobem nám šlo i o přenesení uměleckoprůmyslového ducha školy, o tavnou směsici nápadů a idejí napříč obory, toho, co činilo a činí UMPRUM ve své mezioborové křižovatce tak výjimečnou a kreativní,“ přibližuje koncepci výstavy i instalace kurátorka Pavla Pauknerová.

Na závěr jistě stojí za to zmínit, proč byl vybrán právě název UMPRUM Prague Calling. „Název záměrně evokuje mezinárodní hit z 80. let Vienna Calling od vídeňského rodáka Falca. O to větší bylo pro nás překvapení, když jsme zcela náhodou zjistili, že ve vedlejší ulici Birgelogen Gasse č. 37 žil Falco až do roku 1982“, říká vedoucí Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace a kurátor výstavy Petr Krejzek

Grafické zpracování výstavy: Jonatan Kuna a Daniel Šmíra
Produkce: Michaela Kaplánková

zdroj: www.umprum.cz/web/cs/umprum/press/umprum-prague-calling-3755