Jan Hála

termín: 1980/02/20 - 1980/04/03
instituce: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
typ výstavy: autorská