Italská kniha

termín: 1962
instituce: Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL)
typ výstavy: kolektivní