XV. výstava spolku výtvarn. umělců „Mánes“ v Praze: Eduard Munch

termín: 1905/02/05 - 1905/03/12
instituce: Pavilon Mánesa
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava založena dle http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/bibliografie-e_-munch.pdf