Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze

termín: 1998/06/25 - 1998/07/07
instituce: Karolinum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
křížová chodba