Jakub Bauernfreund, Andrej Nemeš: obrazy 30. let

termín: 1963
instituce: Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava probíhala v červnu a červenci roku 1963.
Výstavu a katalog připravil Jaromír Zemina.