Upfront: Váleční fotoreportéři / War Photojournalists

termín: 2016/04/01 - 2016/05/23
instituce: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
UPFRONT je výstavní projekt představující práci 23 předních současných válečných fotoreportérů, kteří pocházejí ze španělsky mluvících zemí a působí v místech konfliktů po celém světě. Název projektu odkazuje k nebezpečným předním liniím, ve kterých se tito fotoreportéři pohybují ve snaze uhasit žízeň světa po nepřetržitém zpravodajství.


Možnost sledovat zprávy z bojišť "z první řady" máme právě díky těmto statečným mužům a ženám, často nezávislým fotografům bez jakéhokoli institucionalniho zázemí, kteří se vydávají do těch nejvzdálenějších a nejnebezpečnějších míst, aby o nich mohli podat svědectví.


Výběr fotografií představuje vzorek vizuálního obsahu, který nás obklopuje 24 hodin denně a který spoluutváří naše vnímání světa. Netradiční způsob instalace snímků je zároveň reflexí dnešního způsobu „konzumace“ obsahů, které žurnalistická fotografie zachycuje a zprostředkovává. Výstavu UPFRONT doplňují videa, zvuková stopa a představena je i základní fotoreportérská výbava a sada pro přežití.