The John and Frances L. Loeb Collection

termín: 1997/05/08 - 1997/05/12
instituce: Christie's New York
typ výstavy: kolektivní