III. kvadrienále uměleckého řemesla socialistických zemí

termín: 1982
instituce: Erfurt
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
konání ýstavy: konec roku