Iluminované rukopisy 10.-16. stol

termín: 1965/05
instituce: Národní muzeum