Iluminované rukopisy

termín: 1965/05 - 1965/09
instituce: Národní muzeum
typ výstavy: kolektivní