Jan Hladík: Grafika, kresby a 3 tapiserie (1961-1990)

termín: 2004/11/02 - 2004/12/03
instituce: Výstavní síň Viléma Wünscheho
typ výstavy: autorská