III. výstava Tvrdošíjných a hostů

termín: 1921
instituce: Krasoumná jednota (Dům umělců)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Václav Nebeský napsal úvod ke katalogu výstavy