In memoriam Z. Rykra

termín: 1955
instituce: Městské divadlo, foyer
typ výstavy: autorská

poznámka:
zpracováno podle soupisu výstav: Zdenek Rykr 1900–1940. Elegie avantgardy