I still love the 20th century

termín: 2006/03/24 - 2006/05/06
instituce: Georg Kargl Fine Arts
typ výstavy: kolektivní