Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

instituce, obec, adresa
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava), Komenského 10