Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě