Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

termín: 1999/06/17 - 1999/09/12
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní