Interpreter I & Anna Huláčová

termín: 2015/09/12 - 2015/10/17
instituce: hunt kastner
typ výstavy: kolektivní