Umělci a proroci: Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další

termín: 2015/07/22 - 2015/10/18
instituce: Veletržní palác
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Egon Schiele sám sebe vnímal jako vizionářského a prorockého umělce, František Kupka vytvořil jednu z hlavních vývojových linií abstraktní malby prodchnutou spirituální energií, Joseph Beuys volal po revoluci pod titulem „sociální plastika“, Friedensreich Hundertwasser, ochránce životního prostředí, zase tvořil ve své podstatě holistické spirálové obrazy. Tyto zásadní umělecké postoje by nemohly vzniknout bez vazeb na tzv. „bosonohé proroky“. Někteří z nich patřili k umělcům-naturistům, jiní zase byli novodobými ztělesněními Ježíše Krista a další se považovali za sociální revolucionáře. Jejich význam pro umění moderny zůstal v podstatných rysech neodvyprávěným příběhem. Jejich jména – Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel jakož i Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser – takřka upadla do zapomnění. Za svého života se však u širokého publika a v avantgardních kruzích těšili velké oblibě. A oceňovali je i umělci a intelektuálové, i když mnohdy pouze skrytě.

Pražská repríza frankfurtské výstavy představuje návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha Hundertwassera včetně rozmanitého dokumentačního materiálu.

Expozice tak objevuje nikoliv pouze vzájemně související jevy, ale vykresluje i nečekané spojovací linie, a zasazuje tak „proroky“ a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí.