J. Vtípil: Obrazy, architektura

termín: 1986
instituce: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
typ výstavy: autorská

poznámka:
Archiv AV ČR Kobylisy