Tadeusz Bartos: Mechanical Chicken

termín: 2012/04/15 -
instituce: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
typ výstavy: autorská

poznámka:
zalozeno dle webu
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/klub-knihovny/2013/11/24/fotogalerie-vystav-akci-klubu-knihovny/