XV. sjezd KSČ

termín: 1976
instituce: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:
Archiv AV ČR, karton Mikrobiologický ústav, Stručná zpráva o činnosti v r. 1976, příloha C, s. 1, 2