Jan Hladký

termín: 1991?
instituce: Akademie věd České republiky
typ výstavy: autorská

poznámka:
1. patro
Založeno dle Bulletin ČSAV, č. 10, 1991, s. 3