Umělecký mecenáš a romantik: hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814-1882)

termín: 2014/06/25
instituce: Window gallery ÚDU
typ výstavy: nevýtvarná