Imagination by Touch

termín: 1995/04/11 - 1995/05/28
instituce: Gallery TOM (Touch-me-art)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
leták s texty - MK
pracovně připojen Zbyněk Sekal