Udstilling af Czekoslovakisk Kunstindustri

termín: 1926
instituce: Kodaň (Copenhagen)
typ výstavy: kolektivní