Smyslné linie (erotické motivy secese a symbolismu)

termín: 2015/09/04 - 2015/11/08
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: kolektivní