Italské umění

termín: 1968
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby
typ výstavy: kolektivní