Jan Albert Šturma: Uzdravení (láska k ruderálu)

termín: 2012/07/02 - 2012/09/07
instituce: Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč)
typ výstavy: autorská

poznámka:
zdroj http://www.imc.cas.cz