That´s What I Like About The West

termín: 1987
instituce: Dahl Fine Arts Center
typ výstavy: kolektivní