Jan Hakl

termín: 1953
instituce: Galerie Práce
typ výstavy: autorská

poznámka:
26. (111.) výstava