Jan Brož: Sochy

osoba, narození
Brož Jan, 23. 10. 1948