Igor Grossmann: Výber z fotografických cyklov

termín: 1985/02
instituce: Výstavná sieň Laca Novomeského
typ výstavy: autorská