Igor Grossmann: Dedina minulého času - Návraty

termín: 1996/11/26 - 1997/01/03
instituce: Galéria Klasik
typ výstavy: autorská