Igor Grossmann: Portrét

instituce, obec, adresa
Slovenský zväz novinárov, _, _
Zväz slovenských fotografov, Bratislava (Bratislava), _
Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), _, _