Igor Kalný: Kresby

termín: 1983/10 - 1983/11
instituce: Galerie mladých
typ výstavy: autorská