Jan Kanyza: Obrazy, grafika, kresby z let 1984-1987

termín: 1987/08/16 - 1987/09/11
instituce: Zámek Staré Hrady
typ výstavy: autorská