Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling

osoba, narození
Sainer Ilja, 15. 10. 1947