The Space that Remains: Yao Jui-Chung's Ruin Series

termín: 2014/06/07 - 2014/08/30
instituce: Santa Maria della Pietá
typ výstavy: autorská

poznámka:
Doprovodná výstava 14. bienále architektury v Benátkách