Umělci: Prostřednící změny?

termín: 2010/09/30
instituce: Národní technická knihovna
typ výstavy: beseda/diskuse