Igor Piačka: Grafika a ilustrácia

termín: 1992
instituce: Malokarpatské múzeum
typ výstavy: autorská