Urbanismus a architektura satelitních měst Baťova Zlína

termín: 1998/06/23 - 1998/10/25
instituce: Státní galerie ve Zlíně
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Rozsáhlá prezentace zlínského funkcionalismu. Továren, měst a sídlišť, které firma Baťa v intencích svého podnikání a návaznosti na sídelní město Zlín budovala, zejména ve 30. a 40. letech, na dalších místech v Československu i v zahraničí.