Jan Bružeňák: Kresba a grafika

termín: 1986/10/08 - 1986/10/30
instituce: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
typ výstavy: autorská