Ilustračná tvorba detských časopisov Smeny, vydavateľstva SÚV SZM

termín: 1974/10
instituce: Galéria mladých
typ výstavy: kolektivní